אודות מקום משותף

"מקום משותף" פועל למען העמקת השיח החברתי והתרבותי דרך התבוננות והכרות עם תכני יהדות ומסורת. הארגון מקדם מתן במה למגוון הדעות והזרמים בחברה הישראלית.

"מקום משותף" הוא מקום של הכרת עצמנו והאחר על ידי הקשבה וסובלנות. זהו מקום של פתיחות, אחדות וחיבור להיסטוריה ולערכי העם היהודי.

מרצי מקום משותף, דתיים ושאינם דתיים, מציעים מגוון הרצאות מרתקות, סדנאות חווייתיות ותכניות מיוחדות המותאמות לכם.