הרצאות

העם היהודי

 • משמעותו של 'שם יהודי' והמסר שהוא מעביר לאומה
 • ההתעוררות של הזהות היהודי בארץ ישראל
 • למה אנחנו לא יכולים להסתדר? דיאלוג בין זרמים שונים ביהדות
 • שמירה על איזון: התנגדות יהודית לקיצוניות
 • העולם הדתי הלאומי נאלץ להעריך מחדש את האידיאולוגיה שלה ולשחזר את הרציונל

המשפחה היהודית

 • ילדינו כמנהיגי הדור
 • אדם ועולמו
 • דרך ארץ קדמה
 • המרדף אחר האושר
 • מציאת שלווה פנימית והשפעה על העולם הסובב אותנו

לוח השנה היהודית

 • עיונים בפרשת השבוע
 • חודש חדש והבשורה של השנה החדשה: הרצאה מיוחדת לטו בשבט
 • חנוכה איחודה של האומה
 • המרדף אחר האושר: שיחה מיוחדת לפורים וחודש אדר
 • מעבדות לחרות: הרצאה מיוחדת לחג הפסח וחודש ניסן
 • ראש השנה: מיום דין ליום שמחה