Comment 4

"תודה לכם על תכנית ההעשרה הנפלאה שלכם. הסמינרים השיגו בדיוק את מה שחיפשנו ואנחנו מצפים להזמין אתכם שוב כדי להציע עוד בעבור תלמידינו" הרב יהושע גרינשטייןאור תורה סטון,...

Comment 3

"הסמינרים מציעים לנו ללמוד יסודות גדולים. הרב המר הוא סובלני מאוד, מקשיב בתשומת לב לכל השאלות המוצגות ומשיב תשובות בתבונה רבה" תלמידי הכשרה לרבנות ארץ חמדה,...

Comment 2

"התכנית של הרב שלום המר מגוונת מאוד ומשלבת בתוכה תכנים מהיהדות החשובים לנו כעם ובנוסף הילדים עוברים תוך כדי פעילויות חווייתיות המגבשות ומחזקות אותם כקבוצה. זו חוויה מעצימה ומיוחדת והרב שלום מקבל את הנערים והנערות בשמחה והקלה אין סופית" שרון כספי אמא לילדת בת...

Comment 1

"הקבוצה של בני המצוה אצלנו התחילה להיות קבוצה רק השנה. הפעילויות עם עמותת עמך ושלום המר תורמות להעשרת עולמם של הילדים, קירובם למקורות ולגיבושם כקבוצה בעלת ערכים ומטרות משותפות" ברוריה קרני-הדסועד התרבות קיבוץ כרם...