"הקבוצה של בני המצוה אצלנו התחילה להיות קבוצה רק השנה. הפעילויות עם עמותת עמך ושלום המר תורמות להעשרת עולמם של הילדים, קירובם למקורות ולגיבושם כקבוצה בעלת ערכים ומטרות משותפות"

ברוריה קרני-הדס
ועד התרבות קיבוץ כרם שלום