"הסמינרים מציעים לנו ללמוד יסודות גדולים. הרב המר הוא סובלני מאוד, מקשיב בתשומת לב לכל השאלות המוצגות ומשיב תשובות בתבונה רבה"

תלמידי הכשרה לרבנות
ארץ חמדה, רעננה