כנסי אימון והכשרה

כנסי האימון של "מקום משותף" מיועדים לרבנים, למחנכים ולמנהיגים קהילתיים העתידיים, ובהם ילמדו את החשיבות שבאחדות ובסובלנות המבוססת על כישורי דיאלוג והכשרה במנהיגות.

שלושה סמינרים המורכבים משתי פגישות כל אחד, מתרכזים בדיאלוג עם אנשי עדות שונות ורקע יהודי מגוון; מגדירים ומיישמים את כישורי המנהיגות הנחוצים בעולם היהודי כיום, וכן מדגישים ושיפור מיומנויות מעשיות שלנאום ודרישה בציבור. חלק מהנושאים שיידונו הם הגישה לנשיאת דברים בפורומים מגוונים, עיסוק בהבדלים תוך הימנעות מעימות, חיזוק תכונות מנהיגותיות ומיומנויות ניהול.

הצעת סמינרים אלה מאפשרת ל"מקום משותף" פגוש ולהשפיע על מנהיגי העתיד של עולם היהדות בישראל כפי שהוא בא לידי ביטוי בחברה הישראלית ובעולם היהודי בישראל כיום.

  • סמינריון בנושא תורת הנאום ודרשנות
  • סמינריון בנושא איך לפנות ולדבר אל אנשים השונים מאתנו
  • סמינריון בנושא מציאת תכונות שיכולים לעזור לנו להיות מנהיגים יותר טובים
  • סמינריון בנושא התנהלות עם בני הגיל השלישי ועם אנשים חולים
  • סמינריון בנושא ניהול התנהגות בכיתה

Comment 4

"תודה לכם על תכנית ההעשרה הנפלאה שלכם. הסמינרים השיגו בדיוק את מה שחיפשנו ואנחנו מצפים להזמין אתכם שוב כדי להציע עוד בעבור תלמידינו"

הרב יהושע גרינשטיין
אור תורה סטון, עמיאל

Comment 3

"הסמינרים מציעים לנו ללמוד יסודות גדולים. הרב המר הוא סובלני מאוד, מקשיב בתשומת לב לכל השאלות המוצגות ומשיב תשובות בתבונה רבה"

תלמידי הכשרה לרבנות
ארץ חמדה, רעננה